معرفی مدیرعامل و اعضاء محترم هیات مدیره:
; شنبه 6 آذر 1395 -

آقایان:

1- محمود ساده                       رئیس هیات مدیره

2- قاسم حسینی زاده                  نائب رئیس هیات مدیره

3- رضا نیکو صفت                  خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره

4- محمد علی شاکری                عضو اصلی هیات مدیره

5- سید عباس افتخارزاده           عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه ایتام سبزوار

             

System.Web.Mvc.DynamicViewDataDictionary