بازدید داستان محترم از موسسه خیریه ایتام
; یکشنبه 29 فروردین 1395 -

 آب زنید راه را هین که نگار می رسد           مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

خدمت به ایتام عزیز کار انحصاری حضرات معصومین بوده است و آحاد اجتماعی را سزد که حتی یک لحظه از آن غافل نشوند. چنانکه:

ای که از حب علی دم می زنی                       از یتیمان علی سر می زنی ؟

بر یتیمان علـی  پرداخـتن                             بهتر از هفتاد مسجد ساختن

افتخارمان اینست که مردم حامی ما هستند و کارنامه درخشان موسسه خیریه ایتام سبزوار نشان همت والای مردم عزیز این خطه دارد .

هر روز با این نیت پا در عرصه خدمت می گذاریم که بتوانیم خدمتی ارائه دهیم قلوب عزیزان ایتام را جلب نموده و ملالی از جبین آنها برداریم . حمایت های مردم بهترین ارمغان برای ماست. حضورشان برای ما برکت است .از این میان حضور شخصیتها و مقامات رفیع حقوقی و حقیقی در کنار مردم مایه شعف مضاعفی است .

مع ذلک خوب است بدانید :

موسسه خیریه ایتام سبزوار ، صبحگاهان شنبه مورخه  28/01/95 را بطریقی دیگر گذراند. چهره ای خدوم را مشاهده کرد که بدون توقع و در نهایت سادگی و مردمی، دست نوازش براصحاب خدمت گذاشت.تکلف نبود ، عشق متبلور بود ،صفا می درخشید ،صمیمانه واحدهای مختلف چهره و وجود محترم ایشان را نظاره گر بودند ، احوال پرس همه بود و به سراغ همه رفت انتظار زیبایی بود که دادستان شهرمان با کمال تواضع با رغبتی وصف نشدنی از بخش های مختلف انبار ، دفاتر ، واحد ها ، تالار نور بازدید بعمل آورد . آنقدر صمیمی که به جز یک چای معمولی هیچگونه پذیرایی نبود. زیبایی معنوی در اوج خود بود ، دید و لذت برد ، افتخاری برای ما آفرید طعم شیرین ملاقات برکاممان شیرینی ویژه خود را داشت . خوب و با حوصله به گزارش خدمات رسانی موسسه گوش فراداد .سوالاتی پرسید و جوابهایی شنید. لذت مضاعف تر شد. رضایت از جبین مبارک مشاهده می شد

در شهری چون سبزوار وجود موسسه خیریه ای چون ایتام با دیرینه ای سرافراز و خدمات شایان به ایتام !!!!

صادقانه گفتیم و صادقانه شنید و سپس صادقانه فرمود :انعطاف با وجود هدف دار بودن زیباست.جامعیت در خدمت رسانی اعم از عاطفی ،فرهنگی و ....عامل رشد یک موسسه خوب است.سرعت در خدمات رسانی خوب و جلوگیری از سنگ اندازی و دق مرگ نکردن ارباب رجوع کام هر انسان آشنا به درد را خوشحال می کند .

اعلام آمادگی در حمایت معظم له از روند کار و رویکرد موسسه برای ما زیبا بود .

پرواضح است که حمایت مردم پشتوانه موسسه ماست و او یک مردمی بود که به زبان مردم ما را خشنود ساخت .حیف که دقایق زود گذشت و بار مسئولیت سنگین مانع حضور بیشتر شد .کاش این لحظه ها تمام نمی شد  و دقایق دیگر بر لذائذ معنوی می افزود.

خدا یارش باد و خدا یار همه کسانیکه بجز هم و غم مردم چیزی در سر و دل ندارند ./

بدرودتان باد 

System.Web.Mvc.DynamicViewDataDictionary