جلسات یک شنبه
  • 123
; چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 -

 

  • تشویق سرپرستان و مددجویان به مطالعه و ارائه مقاله در جلسه هفتگی کلیه مادران و با هدف ارتقاء سطح علمی   و فرهنگی و تقویت روحیه اعتماد به نفس در آنان  ( 50 نفر )

System.Web.Mvc.DynamicViewDataDictionary