واحد مددکاری
; چهارشنبه 27 اسفند 1393 -

شرح وظایف بخش مددکاری در موسسه خیریه ایتام:

1- جذب مددجو از طریق های مختلف و ارایه گزارشات جذب به مسئول مافوق .

2- تشکیل پرونده با مدارک اصلی و رونوشت برابر اصل کردن مدارک و تصاویر آنها .

3- تشکیل پرونده ، استعلامات از سازمانها و ادارات دیگر خاصه مراکز مربوط به دیات .

4- تشخیص استحقاق و مستمند بودن مددجو و مادران آنها طبق قوانین حاکم بر موسسه خاصه اساسنامه .

5- تهیه معرفی مددجویان و حامیان به بخش اکرام .

6- توجیه و اخذ تعهد کتبی از مادران مبنی بر رعایت کامل شئونات اسلامی خود و فرزندان(موارد مشکل دار قبل از پذیرش و اخذ مدارک به واحد فرهنگی معرفی شوند) و شرکت در جلسات مهدیه و فراخوان های واحد فرهنگی .

7 – فراهم نمودن شرایط برای بازدیدهای فردی یا دسته جمعی از مددجویان .

8- فراهم نمودن زمینه اشتغال .

9- ارایه معرفی نامه های مختلف اعم از کمیته امداد ، ادارات ، سازمانها و غیره .

10- معرفی به بانک جهت افتتاح حساب سرپرستان .

11- برقراری مستمری و اجاره بها بعد از تأیید شورای داخلی و تهیه لیست حقوقی و ایجادCD حقوقی .

12- برقراری و تهیه لیست سبد خواروبار بعد از تأیید شورای داخلی .

13- برقراری حقوق و اکرام عام و مبالغ آنها بعد از تأیید شورای داخلی و مشورت .

14- تشخیص نوع نیازهای مددجویان ، سرپرستان .

15- دریافت کلیه درخواست های دال بر اعلام نیازها و طرح در جلسه جهت اتخاذ تصمیم .

16- نیاز سنجی با همکاری واحد فرهنگی اعم از عمرانی ، وسایل منزل ، پیگیریهای تربیتی ، طرح اکرام و ارایه راه های عملی و راهبردی .

17- صدور بازگشایی طرح اکرام به واحد مشارکت و اکرام با مشورت واحد فرهنگی .

18- پیشنهاد تحویل اثاثیه منزل به واحد انبار و تمهید مقدمات تحویل .

19- بازدید از محل کار ، منزل و ثبت و ضبط مشکلات مددجو و سرپرستان و انعکاس آن و تشخیص استحقاق دریافت کمک های موسسه به مسئول مافوق حداقل هر سه ماه یکبار .

20- تکمیل پرونده و ارایه خدمات دقیق و انعکاس آن در پرونده .

21- ایجاد رقابت شغلی ، اقدامات لازم جهت مسکن مددجویان .

22- تبادلات و مکاتبات با ادارات و... و رایزنی کافی جهت تخفیف ، خدمات رایگان .

23- پیگیریهای مشکلات مادی ، نیازهای فردی و اجتماعی و روحی مددجویان و سرپرستان با همکاری واحد فرهنگی .

24- پیشنهاد قطع یا استمرار خدمات موسسه به سرپرستان و مددجویان بطور مستند و محققانه و ارایه منابع موثق .

25- فراخوان سرپرستان و مددجویان و کشف مشکلات آنها و مشورت با واحد فرهنگی جهت رفع مشکلات و تماس تلفنی مکرر با مددجویان و سرپرستان و بازدید از محل کار و منزل حداکثر هر 4 ماه یکبار .

26- ارایه گزارش کار سه ماهه جهت اعلام به هیأت محترم امنا در زمان تشکیل جلسه .

27- ارایه گزارش ماهانه به هیأت محترم مدیره و نحوه عملکرد و بررسی چالش ها .

28- شناسایی افراد فاقد مسکن و معرفی آنها به مقام مافوق .

29- معرفی مددجویان واجد شرایط جهت معافیت خدمت نظام وظیفه به مراجع قانونی .

30- بررسی پرونده های مددجویان و انجام تغییرات لازم در خدمات رسانی اعم از اکرام ، مستمری ، سبد خواروبار و غیره

31- دریافت قولنامه های اجاره بها ، مبایعه نامه ، جهت تنظیم پرداخت میزان اجاره بهای ماهانه و انتقال اسناد منزل و مالکیت به مددجویان .

32- انجام مکاتبات اداری ، تعامل لازم با بخش اداری ، انبار ، واحد فرهنگی و مشارکت و اکرام .

33- تأیید برداشت هزینه های بیماری ، لوازم منزل ، پوشاک و غیره بعد از تحقیق از اکرام فرزندان.

34- جذب حامی ، مددجو ، ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسه .

35- عدم درگیری با افراد حقیقی و حقوقی و تلاش در جهت ایجاد امنیت روانی برای خانواده های محترم اعم از حامی ، سرپرست ، مددجو و همکار .

36- امر به معروف و نهی از منکر به خانواده ها و مددجویان و سرپرستان خانواده ها .

37- رعایت حجاب و شئونات اسلامی و رعایت مقررات موسسه و التزام عملی به اسلام و شیعه و ولایت فقیه و نظام مقدس اسلامی .

38- همکاری لازم در عرصه عمومی ، ارایه مشورت ، ابتکار ، خلاقیت در ارایه خدمات ، همکاری با واحدها بدون دخالت و ارایه انتقاد و پیشنهاد.

39- ایجاد عدالت ، پرهیز از تبعیض ، قانونمند نمودن جذب ، خدمات رسانی ، و ارایه پیشنهادات در این راستا .

40- تماس تلفنی با خانواده ها و توزیع غذا ، نظارت و پذیرش بخشی از تقسیم سبد خواروبار و دیگر عرصه های عمومی.

41- جوابگوی استعلامات مربوط به مددجویان ، سرپرستان ، ارایه گزارشات به مسئول مافوق جهت اتخاذ تصمیم بموقع .

42- انجام امور عنداللزوم طبق دستور مافوق(مدیرعامل) .

43- هماهنگی و مشورت در خدمات رسانی به سرپرستان ، مددجویان و سایرین با واحد فرهنگی .

44- تلاش در جهت دانش افزایی خود و خانواده ها .

45- توجیه کامل مددجویان و سرپرستان در شرح وظایف خود و تنوع خدمات موسسه .

46- داشتن برنامه زمان بندی در طی سال و وظایف معین در فصول مختلف برای حصول به اهداف عالیه موسسه و دوری از روز مرّگی .

47- ارایه پیشنهادات در جهت تسریع جذب .

48- انجام امور مربوط به معرفی وام .

49- تماس و اطلاع رسانی جهت توزیع غذا .

50- این شرح وظایف می تواند هر ساله تغییراتی به حسب زمان داشته باشد .

51- شرکت در نماز جماعت و همکاری جهت اقامه بهتر نماز جماعت .

52- داشتن روحیه جهادی و دعوت دیگران به حفظ و حراست از روحیه جهادی

53- حفظ اسرار و امور محرمانه خانواده ها و مددجویان .

System.Web.Mvc.DynamicViewDataDictionary