واحد اکرام و مشارکت موسسه خیریه ایتام سبزوار
; دوشنبه 4 اسفند 1393 -

شرح وظایف بخش اکرام ومشارکت ها در موسسه خیریه ایتام 1- تهیه لیست معرفی شدگان به بخش اکرام توسط مددکاری در هر ماه 2- معرفی به بانک جهت افتتاح حساب اکرام و نظارت بر نحوه حسن اجراء . 3- اعلام مددجویان جدید به مسئول جمع آوری و جذب اکرام در طرح اکرام . 4- تمهید مقدمات تقسیم مبالغ اکرام عام به حساب مددجویان بعد از تصویب شورای داخلی طبق ضوابط و نیازها با هماهنگی دبیر شورا . 5- تسریع و تسهیل برداشت ، جذب حامی ، پاسخگویی مربوطه و تقدیم آلبوم مددجویان الصاق شده به عکس به حامیان و تمهید بازدیدها . در اختیار قراردادن اطلاعات وضعیت تحصیلی ، اخلاقی ، و رفتاری مددجویان به حامیان صرفاً با هماهنگی واحد فرهنگی . 6- ثبت و ضبط آورده های بخش صدقات از جمع آورندگان صدقات (کارکنان)و اکرام . 7- رعایت ضوابط و قانونمنداری در برداشت حسابهای شخصی با نظارت . 8- آماده سازی ، تجهیزات ، تعرفه ها ، اوراق با تأیید و مشورت مددکاری و واحد فرهنگی . 9- عدم دخالت واحد مشارکت و اکرام در مباحث تخصصی ، مشاوره ای ، آموزشی تربیتی ، ازدواج ، حل و اختلاف . 10- انعکاس نقطه نظرات در حوزه و واحد خود به واحد فرهنگی و مددکاری . 11- جلوگیری از اختلاط بی جا و عدم ضرور با نامحرم و حفظ حریم اخلاق و تقوی . 12- ثبت و ضبط شماره های حامیان و ارسال تشکر از حامیان بطور روزانه مکتوب و طی پیامک و ورود دو سامانه. 13- انجام تبلیغات بموقع در جذب حامی و رایزنی های کافی با مخاطبین مختلف . 14- تغییرات بموقع در ابزار از جمله آلبوم ، فیش ها ، دفاتر و نوآوری و خلاقیّت با مشورت از مسئولین . 15- ارجاع تماس های تلفنی به بخش مربوطه بصورت تخصصی در مشاوره . 16- انجام امورات عندالزوم و اطاعت از مسئول مافوق خاصه مدیر عامل . 17- رایزنی ، جمع آوری اطلاعات ، دانش افزایی برای فعال کردن هر چه بیشتر واحدهای تحت الامر وخاصه جمع آورندگان صدقات با تشکیل جلسات مشورتی ، اساتید فن و کارشناسان . 18- تمهید مقدمات ساخت صنادیق مختلف نسبت به نیاز در کم و کیف های متعدد با مشورت مسئول مافوق و انجام آن با استعلامات کافی . 19- تزریق صنادیق مختلف مناسب و جانمایی و مکان یابی و نظارت کافی روزانه به مأمورین صدقات . 20- تخلیه یا تمهید مقدمات تخلیه صنادیق مختلف در روستاها ، ادارات ،MDF ، فلزی بزرگ با همکاری نیروهای دیگر 21- اعلام نیازهای بخش صدقات ، حق ایاب و ذهاب ، انعکاس پیشنهادات ، انتظارات ، انتقادات به موسسه . 22- نظارت کامل بر حسن اجراء و نحوه اجراء در تخلیه ، شمارش ، متصدیان صنادیق ، و محلات و ادارات بصورت گزینش و پیگیری های لازم 23- پیشنهادات ابتکاری و خلاقیتی در حوزه کاری خود به مسئول مافوق به اقتضاء . 24- مشورت با همکاران و تشکیل جلسات تبادل نظر و دعوت از شخصیت ها و افراد مجرّب برای ارتقاء فعالیت خود و همکاران . 25- آسیب شناسی از حوزه عملکردی ، و پیگیری محققانه در رفع آسیب ها . 26- ارزشیابی دقیق در نحوه عملکردی و اخلاقی از افراد تحت امر و زیر مجموعه حداقل هرماه یکبار . 27- ایجاد آرامش و تعهد و رشد و بالندگی در بین همکاران بخش صدقات . 28- انتقال هدایا و کالاها به مسئول انبار موسسه . 29- داشتن روحیه جهادی و استقبال از همه امورات به نفع موسسه . 30- شرکت در مراسم پر فیض نماز جماعت ، دعوت افراد به اقامه نماز جماعت ، مراسمات مذهبی ، هدایت مددجویان در مراسم دعوتی عنداللزوم . 31- حفظ اسرار خانواده ها .

System.Web.Mvc.DynamicViewDataDictionary